KLAR ATT ANVÄNDAS!

 

Lägga ut hemsidor på QuickNet´s Webserver

För att kunna lägga ut sin hemsida så måste man ha ett filöverföringsprogram, ett ftp-program. Detta finns att ladda hem här. I programmet skall man sedan ange följande. Använd samma uppgifter som vid uppringning till Internet.

           "Host name": www.domän.se

           "User ID": användarnamn

   "Password": lösenord 

När man sedan väljer OK så kommer man att komma till en katalog som heter Webspace och där under ligger er katalog som är döpt till ert användarnamn (q-xxxxxx). Markera filerna som ligger sparade på er hårddisk och flytta sedan över dem till er katalog på servern. Glöm inte att skicka med alla bilder. Du kan nu finna din sida genom att skriva www.domän.se.